ताजा समाचार

कर्मचारी

 • नाम : Narendra Kunwar
  पद : R.J.& Technecian Cheif
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : अनिता चौधरी
  पद : आर.जे
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : चन्द्रिका चौधरी
  पद : समाचार प्रमुख
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : हरिलाल चौधरी
  पद : आर जे
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : दिनेश चौधरी
  पद : बजार व्यवस्थापक
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : लक्ष्मण दियाल
  पद : कार्यक्रम संयोजक
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : रक्षा भट्ट
  पद : आर.जे
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : ज्योति कार्की
  पद : प्राविधिक
  सम्पर्क : 100.rss@gmail.com
 • नाम : सरस्वती कार्की
  पद : आर जे
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : Sangam Chaudhary
  पद : R.j
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : हेमन्ता शर्मा
  पद : Programme Presenter & Marketing
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : शीतल भट्ट
  पद : प्रबन्ध निर्देशक ( Managing Director )
  सम्पर्क : Bashudev.bhatt@gmail.com
 • नाम : रमेश प्रसाद भट्ट
  पद : स्टेशन म्यानेजर (Station Manager)
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All