ताजा समाचार

कर्मचारी

 • नाम : Jyoti Karki
  पद : Rj & Accauntent
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : Narendra Kunwar
  पद : R.J.
  सम्पर्क : kunwarnaren2001@gmail.com
 • नाम : चन्द्रीका चौधरी
  पद : समाचार प्रमुख
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : भोजराज राना
  पद : आर . जे
  सम्पर्क : brana9512@gmail.com
 • नाम : Sangam Chaudhary
  पद : R.j
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : हेमन्ता शर्मा
  पद : Programme Presenter & Marketing
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com
 • नाम : शीतल भट्ट
  पद : प्रबन्ध निर्देशक ( Managing Director )
  सम्पर्क : Bashudev.bhatt@gmail.com
 • नाम : रमेश प्रसाद भट्ट
  पद : स्टेशन म्यानेजर (Station Manager)
  सम्पर्क : 100.4rss@gmail.com

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All